Khảo sát so sánh tình trạng việc làm
sinh viên tốt nghiệp năm 2020 và 2021

2021 Năm
09 Trường đại học
tham gia
13.701 Tổng số
sinh viên tốt nghiệp khảo sát
48.6% Tỷ lệ
phản hồi
88.6% Tỷ lệ sinh viên
có việc làm
2020 Năm
09 Trường đại học
tham gia
9.477 Tổng số
sinh viên tốt nghiệp khảo sát
43.4% Tỷ lệ
phản hồi
86.0% Tỷ lệ sinh viên
có việc làm

Loại hình tổ chức doanh nghiệp năm 2021 và 2020 (%)

image

Tầm nhìn của Trung tâm Theo dấu Người tốt nghiệp Liên các trường đại học và cao đẳng


Trung tâm hỗ trợ việc quản trị hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam thông qua việc thực hiện các cuộc khảo sát sinh viên và người tốt nghiệp tại Việt Nam nhằm mục đích theo dõi quá trình chuyển đổi từ môi trường giáo dục đại học sang thị trường lao động và giám sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp . Trung tâm cũng đồng thời thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục đại học, thị trường lao động, kết quả của ngành giáo dục đại học, mối quan hệ giữa giáo dục và xã hội, chính sách công.
Trung tâm được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
Sứ mệnh chính của Trung tâm là phổ biến các kết quả thu được từ khảo sát, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và mạng lưới các mối quan hệ, thúc đẩy sự kết hợp tốt hơn giữa cung và cầu nguồn nhân lực có trình độ và cải thiện các dịch vụ giới thiệu việc làm do các tổ chức trực thuộc của Trung tâm cung cấp.
Trung tâm dựa vào cơ sở dữ liệu độc nhất về sinh viên và người tốt nghiệp có thể khai thác được để triển khai các khảo sát thống kê về trải nghiệm và sự hài lòng của sinh viên tại trường đại học cũng như nhằm mục đích theo dõi sinh viên tốt nghiệp.
Dữ liệu được thu thập thông qua Dự án Erasmus+ VOYAGE đã kết thúc với sự tham gia của 3 trường đại học đối tác tại Việt Nam đã được hợp nhất với dữ liệu được thu thập thông qua Dự án Erasmus+ MOTIVE đang diễn ra với sự tham gia của 6 cơ sở giáo dục đại học đối tác mới của Việt Nam. Hiện tại cơ sở dữ liệu kết hợp từ hơn 25 trường đại học cao đẳng.
Hơn nữa, Trung tâm theo dõi sinh viên tốt nghiệp đang triển khai phân mục Các nghiên cứu đang triển khai nằm trong mục Dự án Erasmus+ MOTIVE, để cho phép sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đại học, theo dõi việc làm, thị trường lao động và hợp tác quốc tế có thể trưng bày và thể hiện những sản phẩm của họ.
Một trong các giá trị gia tăng của dự án chính là việc tạo ra một mạng lưới các bên liên quan mà Trung tâm có thể chủ động xử lý để điều chỉnh các cuộc khảo sát về sinh viên và khảo sát theo dõi sinh viên tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu của các trường đại học và các doanh nghiệp.
Trung tâm luôn chào đón các thành viên mới. Những đối tác quan tâm xin mời liên hệ với Trung tâm qua e-mail

image

Sứ mệnh chính của Trung tâm là phổ biến các báo cáo kết quả khảo sát, xúc tiến các hoạt động nghiên cứu và mạng lưới kết nối, nhằm thúc đẩy sự kết nối tốt hơn giữa cung và cầu nguồn nhân lực có trình độ và cải thiện các dịch vụ việc làm do các tổ chức trực thuộc Trung tâm cung cấp.

Cơ sở dữ liệu độc nhất

Về trải nghiệm, mức độ hài lòng và theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên và người tốt nghiệp

image

Liên hệ để trở thành
đối tác của Trung tâm!

25+ Tổ chức giáo dục đại học

có cơ sở dữ liệu từ dự án Erasmus+ VOYAGE

image